Ciasteczka / Cookies

/

Witryna internetowa dbwt.pl używa tymczasowych plików typu „cookies” wyłącznie w celu:

  • prowadzenia anonimowej statystyki odwiedzin (za pośrednictwem usługi Google Analytics),
  • umożliwienia Klientom kupna naszych produktów w trybie on-line,
  • publikowania przez Użytkowników naszych treści w serwisach społecznościowych.

Zakładamy, że Szanowni Użytkownicy wyrażają zgodę na użycie wspomnianych plików. Jeśli nie zgadzacie się Państwo z takim założeniem, prosimy o skorzystanie z standardowo oferowanych przez przeglądarki internetowe narzędzi służących do blokowania gromadzenia przez naszą witrynę „cookies”. Więcej na ten temat: artykuł w Wikipedii

/

The dbwt.pl website is serving ”cookie” files for:

  • our own analytics purposes (using Google Analytics services),
  • providing online shopping,
  • to allow you to share our website on included social platforms.

We assume, that our Dear Users allows us to do so by default. Otherwise, if you are not willing to accept this assumption, we recommend you to use your web browser built-in capabilities which allows you to block our collection of such ”cookie” files. More about this subject: Wikipedia article